Formáty papírů, obálek

Rozměry papíru, obálek formátu A4, A3, C4, DL, B2 a základních formátových řad papíru pro tisk.

Připravujete-li tisk letáků nebo třeba barevné plakáty, hodí se vědět, jaký formát papíru použít. Je A3 menší nebo větší než B2? Co znamená SRA3, DL a jiné zkratky? Zjistěte, jak se rozměry papíru od sebe liší.

Velikosti papíru jsou udávané ve třech základních formátech s označením A až C a dělí se do velikostí od 0 do 10.

Nejběžnější formáty jsou A a B, včetně nejrozšířenějšího formátu A4.
Řada C nachází uplatnění u obálek, rozměry jsou záměrně o několik milimetrů větší než u řady A, aby bylo umožněno snadné vkládání archů do obálek.

 

 

Formát A – velikosti papíru

Formáty papíru vycházejí ze základního formátu A0, což je 1 m² papíru.
Ale nejedná se o 1 × 1 metr, nýbrž o jiný poměr 1:1,4142. Stejný poměr se často používá i ve fotografii – poměr stran 2:3.

Formát A0 má rozměr 841 × 1189 mm. Další formáty této řady (A1, A2, A3, A4, A5…) vznikají postupným půlením delší strany.
Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

 

A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm

 

Formáty 4A0 a 2A0 podle normy DIN 476

V praxi můžete narazit i na formáty větší než A0. Nejčastěji to budou 4A0 a 2A0 (občas označovaný i jako A00). Jejich rozměry definuje německá norma DIN 476.

4A0 1682 × 2378 mm
2A0 (A00) 1189 × 1682 mm

 

A3+ (Super A3)

Formát označovaný jako A3+ (či Super A3) nespadá do skupiny formátů definovaných normou ISO 216. Nejčastěji se používá pro fotografický papír. Jeho rozměry jsou 329 mm x 483 mm, při poměru stran 1:1,468. Ve Spojených státech se s ním můžete setkat i pod označením B+ nebo Super B.

A3+ 329 x 483 mm

 

 

Formát B – velikosti papíru

Kromě základních formátů značených písmenem A norma ISO 216 stanovuje také formáty B. Základní formát B0  je ale větší než A0. Formát B0 má rozměr 1414 × 1000 mm a plochu 1,414 m².

Formát B2 o rozměru 500 × 707 mm se běžně používá při tisku v ofsetových tiskárnách. Pokud se tiskne „na spad“ až do kraje, po ořezu z formátu B2 vznikne „čistý“ formát A2. Další B formáty si snadno spočítáte opět půlením ze základního formátu B0.

 

Neřezané papíry formát B2+ a B1+

Formáty B2+ a B1+ (také označovaný jako B1XL) nejsou definovány mezinárodní normou. Používají se především pro ofsetový tisk a v průmyslu.

B1+ (B1XL) 750 x 1050 mm
B2+ 530 x 750 mm

 

Formát 2B0

Německá norma DIN 476 vymezuje navíc oproti mezinárodnímu standardu ještě formát 2B0. Jeho rozměr je dvojnásobkem formátu B0.

2B0 1414 × 2000 mm

 

Formáty RA4, SRA3, A3+

RA3, RA4, SRA3, SRA4 – rozměrově jsou někde mezi formáty A a B, zaokrouhlené na celé centimetry.

Skoro žádná běžná tiskárna totiž netiskne až do kraje papíru. Proto vznikly formáty RA a SRA, které jsou o něco větší než A formáty. Dá se na ně tisknout formát A až do kraje (na spad), přičemž po ořezu vznikne plně potištěný arch. Je to podobné jako při tisku na formáty B.

 

 

Formát C – velikosti papíru

Tiskovinu, dokument – například formátu A5 potřebujete někomu poslat poštou. K tomu se dobře hodí odpovídající obálka, v tomto případě obálka C5.

Formáty obálek C jsou o něco větší než tiskové formáty A, ale menší než tiskové formáty B.

 

Kromě formátů vzniklých půlením základního formátu obálek C0 existuje ještě pár dalších používaných formátů obálek.
Formát DL (Dimension Lengthwise) má rozměr 220 × 110 mm – obálka pro 2× přeložený papír A4 (⅓ A4).
Formát C6/C5 je o malinko větší než DL, má rozměr 229 × 114 mm – obálka pro 2× přeložený papír A4 (⅓ A4), používá se častěji při strojovém obálkování.
Formát C7/C6 má rozměr 162 × 81 mm – obálka pro 2× přeložený papír A5 (⅓ A5).

 

DL 110 x 220 mm
C7/C6 81 x 162 mm
C6 114 x 162 mm
C6/C5 114 x 229 mm
C5 162 x 229 mm
C4 229 x 324 mm
C3 324 x 458 mm
B6 125 x 176 mm
B5 176 x 250 mm
B4 250 x 353 mm

 

Rozměry obálek v poměru ke klasickému listu papíru A4:

 

Obálky DL

Úzké obálky pro obchodní styk umožňují vložit arch A4 přeložený na třetiny. Tyto obálky značené jako DL (Dimension Lengthwise) nepatří do skupiny C, protože mají jiný poměr stran.

DL 110 x 220 mm

Comments are closed